Jakie leczenie stomatologiczne jest bezpłatne w ramach Universal Credit?

Jakie leczenie stomatologiczne jest bezpłatne w ramach Universal Credit?

Czy wiesz, że możesz być uprawniony do darmowego leczenia dentystycznego NHS? Twoje prawo zależy od zarobków w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli nie stać Cię na leczenie dentystyczne, możesz zażądać zwrotu wydanych pieniędzy od NHS. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jakie leczenie stomatologiczne jest bezpłatne w ramach universal credit. Zależy to od poziomu twoich dochodów i rodzaju leczenia stomatologicznego, którego potrzebujesz. Jeśli nie stać Cię na opłacenie całości lub części leczenia, możesz być uprawniony do pomocy finansowej.

Prawo do bezpłatnego leczenia stomatologicznego NHS zależy od zarobków za ostatni okres oceny

Jeśli otrzymuje Pan/Pani zasiłki, prawo do bezpłatnego leczenia stomatologicznego NHS zależy od tego, ile Pan/Pani zarobił/a w ostatnim okresie oceny. Jeśli jednak nie pracowałeś przez co najmniej rok, Twoje prawo do bezpłatnego leczenia stomatologicznego w ramach NHS zależy od zarobków w ostatnim okresie oceny. Wysokość świadczeń, do których jesteś uprawniony, zależy od wysokości dochodu, jaki uzyskujesz w ciągu roku, oraz od liczby posiadanych dzieci. Jeśli zarabiasz mniej niż £15,500 rocznie, to nie masz prawa do bezpłatnej opieki stomatologicznej.

Obliczenie Twojego prawa do bezpłatnego leczenia dentystycznego NHS na Universal Credit opiera się na ostatnim pełnym okresie oceny, który przeszedłeś. W zawiadomieniu o przyznaniu zasiłku należy podać, ile zarabiałeś w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli zarabiasz mniej niż £15,500 miesięcznie, Twoje prawo do bezpłatnego leczenia stomatologicznego NHS na Universal Credit jest ograniczone do maksymalnie £300 rocznie.

Jeśli otrzymujesz świadczenia poprzez Universal Credit, możesz być uprawniony do bezpłatnego leczenia stomatologicznego NHS. Należy jednak upewnić się, że sprawdzisz swoje uprawnienia przed dokonaniem rezerwacji. Ważne jest, aby upewnić się, że Twój Universal Credit jest ustawiony na tym samym poziomie co Twoje dochody, aby zapewnić Ci maksymalne korzyści. Aby otrzymać zasiłek, trzeba będzie okazać dowód, że jest się członkiem NHS. Jeśli nie spełni Pan/Pani tego wymogu, będzie Pan/Pani zobowiązany/a do uiszczenia opłaty karnej.

Nie musisz płacić za całość lub część leczenia

Leczenie stomatologiczne w ramach NHS jest bezpłatne dla osób w wieku 18 lat lub młodszych, osób uczących się w pełnym wymiarze godzin lub osób otrzymujących określone zasiłki oparte na dochodach. Osoby korzystające z Universal Credit i certyfikatów HC2 nie muszą płacić za leczenie stomatologiczne. Jeśli nie jesteś pewien, czy kwalifikujesz się do bezpłatnego leczenia stomatologicznego, sprawdź u swojego dentysty. Na rządowej stronie internetowej znajdują się informacje o tym, jak ubiegać się o bezpłatne leczenie stomatologiczne, jeśli kwalifikujesz się do jednego z tych zasiłków.

Jeśli otrzymujesz Universal Credit, możesz mieć możliwość uzyskania bezpłatnego leczenia stomatologicznego NHS, jeśli spełniasz pewne kryteria. Musisz otrzymywać Child Tax Credits lub Working Tax Credits z elementem niepełnosprawności i zarabiać mniej niż PS15,276. Jest to znane jako NHS Low Income Scheme (LIS).

Plany gotówkowe NHS zwracają część lub całość kosztów leczenia stomatologicznego, zwykle do określonej kwoty. Zazwyczaj nie wymagają one okresu kwalifikacyjnego. Niektóre miejsca pracy oferują je jako benefit, więc mogą być dobrym wyborem na leczenie stomatologiczne. Jeśli jesteś studentem, rozważ złożenie wniosku do NHS Low Income Scheme, aby uzyskać pełne koszty leczenia za darmo.

Możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy od NHS

Jeśli korzystałeś z darmowego leczenia stomatologicznego NHS, możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy. Przy składaniu wniosku o zwrot pieniędzy należy okazać rachunek z NHS. Formularz HC5 można otrzymać w Jobcentre Plus. Możesz również otrzymać formularz GP17D od dentysty lub optyka. Należy również zachować pokwitowanie i wszelkie inne dokumenty potwierdzające przy sobie. Należy złożyć wniosek do NHS w ciągu trzech miesięcy od otrzymania leczenia.

Mogą Państwo ubiegać się o zwrot pieniędzy z NHS za leczenie stomatologiczne, jeśli posiadają Państwo ubezpieczenie stomatologiczne. Ubezpieczenie to pokrywa koszty przeglądów, zdjęć rentgenowskich, znieczulenia, skalowania i polerowania zębów oraz zabiegów dentystycznych dla osób z silnym bólem lub uszkodzonymi zębami. Obejmuje ono również ubezpieczenie od wypadków i nagłych wypadków na całym świecie. Leczenie stomatologiczne jest często bezpłatne, jeśli masz mniej niż 18 lat i studiujesz w pełnym wymiarze godzin.

Jeśli uważasz, że leczenie stomatologiczne było niskiej jakości, możesz złożyć skargę w NHS. Serwis łączności z pacjentami skontaktuje się ze świadczeniodawcą, aby omówić sprawę. Jeśli skarga jest zasadna, przewoźnik ponownie rozpatrzy wniosek z zastosowaniem właściwego świadczenia. Należy również skontaktować się z lokalnym zarządem służby zdrowia, jeśli pacjent był leczony w szpitalu NHS i powiedziano mu, że nie kwalifikuje się do zwrotu kosztów.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *